Historie

     Založení sboru dobrovolných hasičů v Blatně se datuje na rok 1895. První záznam v kronice je ke dni 21. dubna roku 1895. V tento den starosta obce Blatna svolal valnou hromadu občanů. Na této valné hromadě se projednávalo spoustu věcí a jedna z nich byla i založení dobrovolných hasičů v Blatně. Jeden z důvodů byl, že v té době bylo v Blatně několik větších statků, jejichž další existence by byla v případě požáru ohrožena. Kronika cituje slova pana Klause takto: "Přitom také doporoučel, aby zřídil se v Blatně hasičský sbor, neboť hasičského nářadí řádně užíváno bude, což od přítomných souhlasem provázeno bylo. Poté usneseno, aby sbor zřídil a ihned také zapisováni přihlásivši se členové."

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.